مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

آموزش کنترل استرس

  • ۳۵۴
آموزش کنترل استرس

درباره نشانه‌های جسمانی استرس اظهار کرد: وقتی فرد به استرس دچار می‌شود، بدنش هورمون‌هایی را ترشح می‌کند که این هورمون‌ها سرعت تنفس و تپش قلب را بالا می‌برند. استرس همچنین موجب می‌شود که شخص انرژی زیادی را از دست بدهد.

درمان گرفتگی صدا

  • ۳۷۱
درمان گرفتگی صدا