مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

تماس با ما

هزینه بنر های تبلیغاتی 

جایگاه یک (بالای سایت)

50.000 تومان ماهانه

400.000 تومان سالانه

جایگاه دو (بنر های مربعی بالا)

30.000 تومان ماهانه

250.000 تومان سالانه

جاگاه سه (بنر های مربعی پایین)

25.000 تومان ماهانه

250.000  تومان سالانه

* همراه با ارائه تعداد کلیک 

*بنر های جایگاه سوم ماه اول رایگان می باشند

*برای طراحی بنر تبلیغاتی میتوانید با ما تماس بگیرید کنید

هزینه طراحی بنر تبلیغاتی 50.000 تومان و در صورتی که برای سایت ما یاشد فقط 5 هزار تومان میباشد