اموزش چیدمان باند ها در مرسمات و اصول چیدن باند ها
۱ نظر Share

اموزش چیدمان باند ها در مرسمات و اصول چیدن باند ها

اموزش

چیدمان  بلندگوها بر مبنای محاسبات مهندسی و هندسه ی فضای مورد نظر به اشکال گوناگو ن ذیل صورت میپذیرد : 

فضای مسقف : 

در چیدمان بلندگوها از یک حیث دو دسته بندی اصلی وجود دارد یکی داخل فضای مسقف دوم داخل فضای غیر مسقف .فضای مسقف عبارت است از محلی که دارای سقف و کف و در و دیوار بوده و هندسه ی ساختمانی آن مکعب ، مخروط یا کره  میباشد تعداد اضلاع دیوار ها به ترتیب چهارضلعی ،پنج ضلعی ،شش ضلعی و بیشتر خواهد بود ،در غیر این صورت فضا از ساختار مخروطی یا کروی بهره میبرد .برای مثال میتوان مساجد و حسینیه ها و سالن های آمفی تئاتر را مکعب و گاهی چند ضلعی تصور کرد و بناهای مخروط را که از اضلاع مثلثی شکل ساخته میشوند مثل ساختمان مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان تهران که به شکل یک هرم است تصور نمود در مدل دیگر ساختمان های کروی شکل که مشابه سالن های تاسیسات نجوم و ستاره شناسی ایجاد میشود را میتوان در نظر گرفت .

نصب بلندگوها در فضای مسقف یا همان فضاهای داخلی ساختمانی پس از انجام چند مرحله طراحی شده و چیدمان آن توسط نصابان سیستمهای صوتی حرفه ای و ابتدایی انجام میگردد .

1-اولین موضوع که مقدمات محاسبات نصب اسپیکر ها را فراهم می آورد،مطالعه ی دقیق صورت معماری هندسی ساختمانی  است .که در بالا سه شکل عمده ی طراحی ساختمانی در سالن های مستعد چیدمان سیستمهای صوتی را نام برده و توضیح دادیم.

2-مطالعه ی ساختمان از حیث محاسبات امواج صوتی بر حسب علم فیزیک آکوستیک که خود مبانی مفصلی داشته و در صفحه ی اصلی سایت در قسمت منابع مهندسی صدا و تصویر زیر مجموعه ی لینک های فیزیک آکوستیک و همینطور فیزیک آکوستیک ساختمانی مفصلا توضیح داده شده است از مهمترین عناوین مقدماتی برای محاسبه ی نصب اسپیکر ها است .از طریق لینک موجود مورد مذکور را ملاحظه فرمائید .

3- مطالعه ی فضای دسترسی کابلی :

برای کابل کشی بین تجهیزات صوتی ،میکسر ،پاور آمپ یا رک و بلندگوها وباکس های لاین میکرفن و غیره از چند راه استفاده میشود :

الف : کابل کشی در داخل کانالهای از قبل ایجاد شده که راویز ها و دسترسی های کابلی را ممکن میکند این کانالها از طریق سقف یا دیواره  و یا حتی ایجاد در کف سالن فضای ارسال ارتباط از طریق کابل کشی را بوجودمی آورند .در این مورد حسن بزرگی که وجود دارد این است که اصلاح کابل و تغییر کابل ها و تعمیر آن ها همیشه و در همه حال ممکن بوده و دکور فضای سالن را بر هم نمیزند لذا طبعا در هنگام ساخت بنا طرح این کانالها با حضور متخصصین سیستمهای صوتی و..(مهندسین صنعت تلکامینیکیشن )کشیده شده و اجرا میشود 

ب:کابل کشی در داخل داکت ها و باکس های دکوراتیو موجود پس از انجام معماری و ساخت شکل دومی است که محدودیتی از حیث تغییرات دکور فضا خواهد داشت و این نوع فقط برای ساختمانهای قدیمی و ایجاد شده توصیه میشود که باز هم نصاب سیستمهای صوتی موظف به مخفی کاری در نصب کابل و تجهیزات مربوط به آن است تا از تصرف در زیبایی سالن جلوگیری شده و نمای سالن را بر هم نزند .

پ: انتخاب نوع کابل (ویا نوع ارتباط غیر کابلی برای فضاهای صنعتی خاص )

ت: تعیین محلی بر روی دیوار یا سقف یا کف بر مبنای استعداد نصب پایه های فلزی برای باندها 

ث: محاسبه ی فاصله ی نصب پایه ینگهدارنده ی اسپیکر ها تا اضلاع اطراف ،فی المثل اگر باند بر روی دیوار نصب شود چه ارتفتعی تاسقف باید داشته باشد که بتوان آن را بر روی پایه نصب کرد و سقف مزاحمتی برای نصب باند ایجاد نکند .

ج:محاسبه خط تابش صوتی مجموع باند ها ینصب شده در اطراف سالن ،توضیح اینکه تمام باند ها در حالت نصب توزیعی باید دقیقا در یک ارتفاع باشد تا فرکانس و موج صوتی تولیدی توسط اسپیکر ها بصورت همگون و موازن شنیده شود و تقدیم و تاخیری در شنود صدا ایجاد ننماید .

چ:انتخاب نوع توزیع اسپیکر ضرورتا مطابق یکی از انواع ذیل : دو مدل اصلی چیدمان اسپیکر در فضای مسقف یا حتی غیر مسقف وجود دارد :

اول :نصب توزیعی باند ها ،  در این مدل اسپیکر ها در اطراف سالن توزیع شده و مشابه لامپهای چیده شده در یک سالن هر اسپیکر برابربا هر لامپ وظیفه ی مشمول کردن محیط اطراف خود را بر عهده خواهد داشت .اکثر سالن ها در کاربرد ووکال و سخنوری یا موزیکال به همین شکل طراحی شده و باند ها را بصورت متعدد بر روی دیوار یا داخل سقف (پیجینگ )چیده و محل را صدا میدهند ،در این مدل صدا ی مطلوبی ازهمه ی جهات شنیده شده و به تعداد زیادی اسپیکر نیاز خواهد بود .

دوم : تعدادی اسپیکر در یک ضلع سالن بصورت جمعی (اما چپ و راست ) قرار میدهند تا با ایجاد موج مناسب صوتی یا دیوار صوتی با تراز فشار مناسب پخش صدا را بر عهده داشته و در این نوع محاسبه ی نوع اسپیکر بسیار حائز اهمیت است .در این مدل چینش بلنگوها به صورت  آرایه های صف چین شده یا همان لاین اری خوشه ای انجام میشود اما چیدمان لاین اری خود به سه شکل است ،

نوع اول : ساپورت نگهدارنده ای توسط یک سازه ساخته شده و تعدادی بلندگو در یک ردیف افقی بر روی آن نصب میگردد این نوع چیدمان افقی شکل مربوط به فضایی است که ارتفاق سقف کوتاه بوده و عرض سالن بسیار طویل باشد مثلا ارتفاع 4 متر و عرض 20 متر باشد .سپس در دو سمت چپ و راست برای مثال 10 اسپیکر در راست و ده اسپیکر در سمت چپ با اینچ 10 چیده میشود .این یک مدل از آرایه های صف چین شده .

در نوع دوم :که حتما باید ارتفاع سقف بلند باشد و حد اقل فاصله یسقف تا کف سالن بیش از 6 متر باشد میتوان بلندگو ها را در یک ردیف افقی بصورت آرایه های صف چین شده یا همان لاین اری خوشه ای نصب کرد که در دو سمت چپ و راست (دو خوشه ی 8 تایی یا 10 تایی و کم و بیش نسبت به نوع بلندگو )چیده شده و تولید دیوار صوتی مورد نیاز میکند ،در این حالت اهمیت در تراز فشار صوت (spl)ایجاد شده خواهد بود   نه در وات بلندگوها چرا که تابش صوتی مورد نیاز بر مبنای تراز فشار صوت یا همان اس پی ال بالا تا انتها و اطراف سالن رخنه کرده و همه ی قسمتها را مشمول صدا میکند .تابش صوتی در این مدل ست لایت نام دارد و این نام را از صنعت ماهواره ها که سیگنالهای ارسالی را از بالا با زاویه به سمت زمین ارسال میکنند گرفته شده است .نوع اسپیکر ها در این حال بسیار متفاوت و طراحی آن قدرمتند تر از انواع دیگر است و چینش این مدل از پر هزینه ترین و کلاسیک ترین اشکال تجهیز محل به سیستم صوتی حرفه ای خواهد بود . 

در نوع سوم : در مکانها و سالنهایی که فاصله از سن تا دیوار انتهای سالن یا فاصله ی دو دیوار واقع در عرض سالن به قدری زیاد باشد که صدا در همه ی نقاط با چینش لاین اری یکنواخت و مناسب نباشد مجموعی از دو نوع توزیعی و لاین اری را به کار میبرند 

که باز این خود در شرایطی است که ارتفاع سالن مستعد  انجام  این کار باشد . 

فضای غیر مسقف :

در فضای غیر مسقف به سه  شکل عمده میتوان اسپیکر ها را چید :

الف : توزیعی : 

نصب اسپیکر ها در اطراف و قسمتهایی از وسط محیط مورد نظر 

ب: دیوار صوتی:

پخش صدا توسط باند ها از یک ضلع محل قرار گرفته در چپ و راست جایگاه اصلی سخنرانان و خوانندگان و نوازندگان ،در این شکل باند های بزرگ بر روی جایگاه یا در چپ و راست جایگاه بصورت تعداد چیده شده و ایجاد فرکانس مورد نیاز خواهد کرد .

ج:نصب به دوشکل توزیعی از اطراف و قسمتی از وسط محل و همرا با ایجاد دیوار صوتی از طریق ضلع چپ و  راست جایگاه اجرای برنامه صورت میگیرد  .کمپانیالکتروویس به متخصصان خود آموخته است  که بیشتر  دیوار صوتی ایجاد شده  با چینش باند در چپ و راست  را انتخاب کرده تا کلاسیک تر و دکوراتیو تر و قدرتنمد تر به چشم آمده و نمایش زیبایی ایجاد کرده و فشار صوتی بالایی داشته باشد .


آموزش تنظیم کردن سیستم صوتی masjedk.ir/post/164


دقت فرمائید که چینش باند ها به هر شکلی حتی متفاوت از اشکال فوق انجام میگردد اما صحیح آن است که بصورت مذکور طبق یکی از مدلهای بالا چیدمان صوتی اسپیکر ها و باند ها انجام گردد . برای محاسبات دقیق محل نصب  به منوی نرم افزار انلاین مراجعه فرمائید و از محاسبه نرم افزاری بهره ببرید . عنایت فرمائید که در این مجال گستره ی اطلاعات مورد نیاز برای نصب سیستمهای صوتی نمیگنجد و اگر بخواهیم کمی کلاسیکتر و علمی تر سخن بگوئیم مخاطبان عمومی که 80 درصد کاربران این سایت را تشکیل میدهند از درک آن بهره نخواهند برد و اگر سوالی در ان مورد وجود دارد با گروه صوتی آکورد تماس گرفته و از کارشناسان گروه درخواست توضیح فرمائید . 

 www.acordgroup.co

نظرات (۱)

  1. اذان گو

    بسیار عالی بود. اذان گو هم یکی از ابزارهای مورد نیاز برای اماکن مذهبی مانند هیئت ها، حسینیه ها و مساجد است.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

شبکه های اجتماعی