مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

نوشیدن آب یخ با بدنتان چه می‌کند؟

  • ۹۷
نوشیدن آب یخ با بدنتان چه می‌کند؟

درمان سرما خوردگی با طب سنتی

  • ۱۱۶
درمان سرما خوردگی با طب سنتی

درمان گرفتگی صدا

  • ۱۶۵
درمان گرفتگی صدا

غذاهای سرد

  • ۱۲۶
غذاهای سرد

غذاهایی که سرماخوردگی‌تان را بدتر می‌کنند

  • ۱۳۱
غذاهایی که سرماخوردگی‌تان را بدتر می‌کنند

ما می‌دانیم برای اینکه سرماخوردگی‌مان زودتر برطرف شود چه باید بخوریم، مثلاً یک کاسه سوپ مرغ داغ یا یک لیوان دمنوش زنجبیل؛ اما در مورد غذاهایی که سرماخوردگی را بدتر می‌کنند چطور؟