مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

نوشیدن آب یخ با بدنتان چه می‌کند؟

  • ۴۳۷
نوشیدن آب یخ با بدنتان چه می‌کند؟

درمان سرما خوردگی با طب سنتی

  • ۳۳۲
درمان سرما خوردگی با طب سنتی

درمان گرفتگی صدا

  • ۳۷۱
درمان گرفتگی صدا

غذاهای سرد

  • ۳۶۰
غذاهای سرد

غذاهایی که سرماخوردگی‌تان را بدتر می‌کنند

  • ۳۴۳
غذاهایی که سرماخوردگی‌تان را بدتر می‌کنند

ما می‌دانیم برای اینکه سرماخوردگی‌مان زودتر برطرف شود چه باید بخوریم، مثلاً یک کاسه سوپ مرغ داغ یا یک لیوان دمنوش زنجبیل؛ اما در مورد غذاهایی که سرماخوردگی را بدتر می‌کنند چطور؟