مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

قدر مجالس روضه و هیئات را بدانید.(امام خامنه ای)+کلبپ

  • ۳۳۹
قدر مجالس روضه و هیئات را بدانید.(امام خامنه ای)+کلبپ

امام صادق (ع) : مبادا شیفته چیزی شوید که خداوند بر شما حرام کرده زیرا هرکس پرده ی حرمت خدا را در این دنیا بدرد خداوند میان او و بهشت و نعمتها و خوشی و مقام ارجمند پایدار و دائمی آنجا که برای اهلش مقرر شده برای همیشه جدائی افکند. روضة الکافی جلد 1 صفحه 4

مطالب روز قدس +کلیپ+عکس + پیامک

  • ۶۱۸
مطالب روز قدس +کلیپ+عکس + پیامک

مطالب در ادامه مطلب