مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

سلبریتی و هنرپیشه ها زیر خط فقرن؟!

  • ۲۸۸
سلبریتی و هنرپیشه ها زیر خط فقرن؟!
مهران مدیری که s500 سوار میشه چرا نباید مالیات بده؟؟

یارانه معیشتی مرحله دوم چه زمانی واریز می‌شود؟

  • ۳۳۹
یارانه معیشتی مرحله دوم چه زمانی واریز می‌شود؟

 با افزایش قیمت بنزین در اواخر آبان ماه سال جاری دولت اعلام کرد که منابع حاصل از این افزایش قیمت را به طور مستقیم در قالب بسته‌های معیشتی به ۶۰ میلیون نفر ایرانی پرداخت خواهد کرد.

عیدی کارگران امسال چه قدر است؟

  • ۳۰۷
عیدی کارگران امسال چه قدر است؟

برابر ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.