مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

مراسم افطاری و مراسم ارتحال امام در کوهنجان

  • ۴۱۷
مراسم افطاری و مراسم ارتحال امام در کوهنجان

ادامه عکس ها در ادامه مطلب    

مراسم فطاری ساده در چاه انجیر به همراه سخنرانی و مداحی عکس

  • ۴۳۴
مراسم فطاری ساده در چاه انجیر به همراه سخنرانی و مداحی عکس

برای دید عکس ها به ادامه مطلب بروید