مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

سلام خوش آمدید

کانال روبیکا

گروه روبیکا


گالری تصاویر

جوایز


برنامه هفتگی
مکان ساعت روز
مسجد ۵ عصر سه شنبه
مسجد بعد از نماز چهارشنبه
مسجد ۵ عصر پنجشنبه

مکان مسجد حضرت ولیصر عج کوهنجان


تاریخ بروز رسانی

جمعه ۲۳ تیر


امتیازات فردی

امتیاز نام و نام خانوادگی ردیف
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
0 17
0 18
0 19
0 20

امتیازات گروهی

امتیاز نام گروه ردیف
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6

نحوه محاسبه امتیازات

گروهی فردی عنوان
از ۵- تا ۵ از ۵- تا ۵ حضور در برنامه
از ۵- تا ۵ از ۵- تا ۵ اطاعت پذیری
از ۱۰- تا ۱۰ از ۵- تا ۱۰ انجام ماموریت
- از ۱۰- تا ۳۰ نمره امتحان
از ۵- تا ۵ از ۵- تا ۵ تفریحی و سرگرمی
از ۰ تا ۱۰ از ۰ تا ۲۰ خلاقیت
از ۱۰- تا ۵ از ۱۰- تا ۱۰ اخلاق